Qui sommes nous ?
Wie zijn wij ?

Notre triple but
Ons drievoudig doel 

Comité national
Nationale comité

Activités nationales
Nationale activiteiten
Chapitres (Où nous trouver ?)
Chapters (Waar kunt U ons vinden ?)

 

Liens avec autres sites de la Communauté / Links met andere websites van de gemeenschap

Témoignage (FR)
Getuigenis (NL)
 

Voice magazine

  

Notre Communauté propose le témoignage actuel de chrétiens,
hommes et femmes,
membres d'églises chrétiennes très variées,
qui ont fait l'expérience sensible de la réalité de Dieu dans leur vie,
une expérience qu'ils souhaitent partager autour d'eux
pour aider à leur tour ceux qui sont en recherche.
Onze Gemeenschap stelt het huidige getuigenis van christenen voor, 
mannen en vrouwen, 
leden van zeer gevarieerde christelijke kerken, 
wie hebben de werkelijkheid van God in hun leven ervaart. 
Deze ervaring willen ze meedelen 
om op hun beurt te helpen degenen die in onderzoek zijn.
 

Bienvenue sur notre site Web !

 

Welkom op onze website !

Vous pouvez assister à l'une des réunions publiques de témoignage
organisée dans votre ville ou votre région ou dans d'autres pays.

Vous pouvez recevoir un exemplaire de notre magazine Voix,
ou commander des livres de témoignages.

Vous pouvez découvrir l'action de Dieu dans la vie de
chrétiens partout en Europe ou dans le monde.


Vous pouvez rentrer en contact avec nous.
 

U kunt bij een van de openbare vergaderingen van getuigenis deelnemen. 
Die werd in verschillende steden regelmatig georganiseerd.

U kunt boeken met getuigenissen bestellen

 

U kunt de actie van God in het leven van christenen overal in Europa  ontdekken (of in de ganse wereld. )

U kunt met ons in  contact komen.
 

Que Dieu vous bénisse!
Bien cordialement.
Rik Van Neste, André Bergs,
président et vice-président de la Communauté des Hommes
d'Affaires du Plein Evangile - Belgique
God zegene u!
Hartelijke groeten,
Rik Van Neste, André Bergs,
voorzitter en vice-voorzitter van de Gemeenschap van
Volle Evangelie Zakenlieden - België   

 

Last update : 07/12/2010